Åpenhetsloven

 

Slik jobber vi med åpenhetsloven i Oland Eiendom, med tilhørende underselskaper, ref. Hallingdal Hytteservice

Vi er opptatt av høy etisk standard i alle våre selskaper og alle våre innkjøp.
Åpenhetsloven som gjelder fra 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For vår virksomhet er det særlig leveranser av varer og tjenester til våre prosjekter som representerer fare for brudd på disse bestemmelsene. Dette er et område vi har jobbet med gjennom flere år, og det er etablert gode barrierer og rutiner for å sikre seriøsitet.

Dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre krav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. Det blir gjort en fortløpende vurdering om leverandører oppfyller disse kravene. Denne kartleggingen gir oss grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd, og om det er grunnlag for oss å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.


For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på lars-ivar@h-h.no