Hallingdal Hytteservice AS ble etablert i 1986 av brødrene Oddvar og Per Oland.

 

Alle eventyr starter med ”Det var en gang…”
Oddvar og Per begynte å bygge hytter i sju-åtteårsalderen og fortsatte med det inn i sine voksne liv. Det var dette de virkelig interesserte seg for. Helt fra barndommen av var det viktig å gjøre den beste jobben, med fokus på kvalitet, orden og flid.

Firmaet ble startet opp i 1986, men i starten var kanskje ikke ambisjonene de største – det var å bygge en hytte eller to i året, og kanskje et tilbygg eller to. Det viktigste for gutta var å få kunder som var fornøyd med resultatet.

 

Nittitallet
Gleden over å utvikle firmaet fortsatte og arbeidslysten var på topp, og i 1990 bygget de eget administrasjonsbygg på Torpo (360 m2 i to etasjer).  Etter tre år ble det i tillegg påbygd en monteringshall der all produksjon av veggelementer til hytter og leiligheter skulle foregå. Allerede i 1993 begynte firmaet å lage veggelement på Torpo, opp til en lengde på sju meter, for så å transportere hele hytta med kranbil ut på byggeplass.

Etter hvert begynte Hallingdal Hytteservice å bli en bedrift folk kjente til, og ikke minst et firma som ville noe – nye folk ble ansatt – hyttefelt ble utviklet og hytter ble overlevert til nye kunder. Ambisjonene var på plass.

I 1995 kjøpte Hallingdal Hytterservice en eiendom på Gol, og denne ble utviklet til Petterbråten Boligfelt – firmaet sto for planlegging, opparbeiding og salg av tomter selv. Etter hvert ble flere større hytteområder kjøpt fra grunneiere, planlagt og utviklet. Blant annet Lauvsjø Hyttefelt på Golsfjellet, og Skarslia Hyttefelt i Bergsjøområdet i Ål.

I 1997 ble halvparten av det konkursrammede Hallingdalsbruket overtatt av firmaet, og dette gjorde sitt til at Hallingdal Hytteservice kunne få armslag og vekstmuligheter. Samme år ble konseptet Hallingtorv videreutviklet på Torpo etter en trang fødsel i Valdres. Etter hvert ble også konseptet Grønn mur utviklet. Dette er blitt et unikt produkt som blir brukt til blant annet bratte skråninger langs med veier og lignende. Se videre: www.hallingtorv.no

 

Totusentallet og fritidsleiligheter
Selv om grunnidéen til firmaet var hyttebygging og alt som hadde med hytter å gjøre, så ble Bergsjø Høyfjellshotell overtatt av Hallingdal Hytteservice AS i 1999, etter en rekke konkurser.
Etter et år med planleggingsprosess hadde firmaet lagt en plan for utbygging av 115 fritidsleiligheter i høyfjellet 1080 moh. – helt inntil Bergsjøen, i kanskje et av det vakreste fjellområdene i Hallingdal. Hotellet ble revet ned til grunnen og bygging startet i 2000. Til tross for noen år med finanskrise gikk salget av leiligheter jevnt og trutt. Firmaet opplevde hele tiden fornøyde kjøpere som bare hadde det aller beste å si om anlegget. Se mer: www.bergsjo.no

Som følge av suksessen på Bergsjø ble to campingplasser i Geilo sentrum kjøpt i 2006. Etter hvert kalt Geilotunet. Under offentliggjøringen av handelen i media, ble det annonsert på radioen at "firmaet hadde kjøpt Geilo Beach... indrefilen på Geilo". Firmaet startet deretter planlegging og tegning. På grunn av politiske synspunkt og andre årsaker, trakk prosessen ut med bygging, men startet endelig opp i 2011. Konseptet besto av 85 leiligheter. Dette viste seg å være et prosjekt som det var stor interesse for i markedet. Se videre: www.geilotunet.no

I påvente av å komme i gang på Geilotunet, kjøpte firmaet også en tomt på Kikuttoppen på Geilo i 2009. Her startet bygging av 25 leiligheter etter en rask prosjekteringsrunde – da med parkeringshus i kjeller og heis opp til leilighetene. Se videre: www.kikutpanorama.no

I 2008 ble Torpomoen HV-skole overtatt – her hadde forsvaret hatt sin utdanning av Heimevernet siden den annen verdenskrig. Forsvaret hadde opp gjennom tidene tilført mye kapital til dette stedet. Da forsvaret la ned sitt virke på Torpomoen i 2003, gikk 30 arbeidsplasser tapt og en trist kommune sto igjen. Men i dag har 60 personer sitt virke på plassen! Torpomoen har gjennomført reguleringsplan og har store muligheter for videre utvikling med sin helt sentrale beliggenhet – geografisk midt i Hallingdal. Torpomoen eies i dag av Torpomoen Eiendom AS, som igjen eies av brødrene Oland. Se videre: www.torpomoen.no

 

Totusenogti ..og videre frem til i dag
I 2013 inngikk Hallingdal Hytteservice en avtale med Norgesgruppen og Handelslaget på Geilo om å overta det berømte "Hullet" på Geilo. Det berømte hullet hadde stått som et krater i Geilo sentrum i seks år. Noen trodde på planene til Hallingdal Hytteservice – andre ikke. Men det skulle vise seg - gutta fra Torpo mestret dette også. Prosjektet var det største i firmaets historie så langt, med sine totalt 18.700 kvm. Norgesgruppen/Geilo Handelslag kjøpte to etasjer (en etasje Spar butikk og en parkeringsetasje – i tillegg er det butikkarealer og 54 leiligheter med unik sentral beliggenhet. Se videre: www.geilotorget.no 

 

Selv om det er hytter som har ligget firmaets hjerte nærmest, har kompetansen utviklet seg kraftig med årene og gjort at selskapet har blitt en av de største entreprenørbedriftene i Hallingdal. Firmaet har hele tiden hatt tanke om å samle all kompetanse på huset. Det være seg alt fra tegning og prosjektering, til å rå over alle andre faggrupper. Å samle all kompetanse i et firma under ett og samme tak gjør det mye enklere å styre et byggeprosjekt. Det lettere å ha full oversikt på den måten. 

Firmaet har hatt meget god økonomisk drift i alle disse årene, der Hallingdal Hytteservice har vært en av de mest lønnsomme private bedriftene i Hallingdal. Dette er tross alt det viktigste for å skape trygge og gode arbeidsplasser, og kunne levere det som kunden faktisk ønsker.

Selv om alt dette kanskje høres ut som et eventyr, så er det utrolig nok ikke det. Det er et resultat av hardt arbeid og gode samarbeidspartnere.

Men "eventyret" slutter nok ikke der...