HallingTorv™

HallingTorv driftes som en egen avdeling under Hallingdal Hytteservice. HallingTorv leverer torvplater til bruk for torvtak og torvmurer/bratte skråninger – HallingTorv's siste produktnyhet er den patenterte torvskråningen Grønn Mur. Dette systemet gjør at du kan få grønne gressvokste skråninger helt opp i 65 graders helling.

Torvtak har lange og gode tradisjoner i Norge!
Et skikkelig torvtak gir særpreg på en måte som oppfattes helt annerledes enn andre typer tak. Et torvtak er både vakkert og gir umiddelbart positive følelser, samtidig som det er miljøvennlig og i pakt med naturen.

HallingTorv sine hjemmesider: www.hallingtorv.no

HallingTorv

HallingTorv

Et skikkelig torvtak gir særpreg på en måte som oppfattes helt annerledes enn andre typer tak. Et torvtak er både vakkert og gir umiddelbart positive følelser, samtidig som det er miljøvennlig og i pakt med naturen.

Slik legges HallingTorv

Slik legges HallingTorv

Steg 1: Torvplatene blir løftet på plass med kran.

Slik legges HallingTorv

Slik legges HallingTorv

Steg 2: Torvplatene legges enkelt inntil hverandre i forbandt.

Slik legges HallingTorv

Slik legges HallingTorv

Steg 3: Steinrive eller lignende brukes for å løsne de øverste 2-3 cm i platene.

Slik legges HallingTorv

Slik legges HallingTorv

Steg 4: Så med egnede frø og “rufs” litt i jorden for at ikke frøene skal blåse vekk.